magyarenglish
LinkedIn
1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 117.
+36 1 350 0967
info@eusynchronic.hu

TŰZVÉDELEM >  

Tűzvédelmi szabályzat

Mi a Tűzvédelmi Szabályzat?

A Tűzvédelmi Szabályzat meghatározza a munkahely egészére kiterjedően az alapvető tűzvédelmi szabályokat, valamint a jogszabályok keretei között a létesítmény(ek) sajátosságainak figyelembevételével a tűzvédelmi tevékenység valamennyi kérdését.

Tűzvédelmi Szabályzatot a következő esetekben kell készíteni:

 • 5 munkavállalónál több munkavállaló foglalkoztatásakor,
 • 50-nél több személy befogadására alkalmas létesítmény működtetésekor,
 • magas kockázati osztályba tartozó ipari és tárolási alaprendeltetésű kockázati egységben,
 • kereskedelmi szálláshelyeken.

A szabályzatra vonatkozó jogszabály

1996.évi XXXI. tv. 19. §(részlet)

„A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek, ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a magas kockázati osztályba tartozó ipari és tárolási alaprendeltetésű kockázati egységben és kereskedelmi szálláshelyeken tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük.”

Tűzvédelmi Szabályzat készítése

Az elkészített Tűzvédelmi Szabályzat az alábbi főbb pontokat tartalmazza:

 • a tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit;
 • a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére, valamint a finanszírozására vonatkozó szabályokat;
 • az építményekre, szabadterekre vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;
 • a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;
 • az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult személyek felsorolását;
 • a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket;
 • a munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait;
 • a létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának, tagjai díjazásának szabályait;
 • a tevékenység helyszínét képező és 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési egység vagy önálló rendeltetési egységen belüli, helyiségcsoport (építményrész) esetében a – kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt – megengedett maximális befogadóképességet és az annak megfelelő helyiséghasználat módját és felelősét;
 • a Tűzriadó Tervet.

A szabályzatot ellenőrző hatóság

Az illetékes Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági eljárás keretében ellenőrizheti a Tűzvédelmi Szabályzat meglétét. Amennyiben az nem készült el, minimálisan 60.000 Ft tűzvédelmi bírságot szab ki.

Tűzvédelmi Szabályzat minta

A Tűzvédelmi szabályzat minta megkönnyíti a szabályzat készítésének a menetét. Rövid áttekintést ad a szabályzatban összeállításra kerülő fejezetekről.

Érdemes megvizsgálnia, hogy vállalkozásának Tűzvédelmi szabályzata milyen fejezeteket tartalmaz, és hogy az egyes fejezetek milyen tartalmi részletességgel készültek el.

Az alábbi minták segítségével megismerheti az általunk készített tűzvédelmi szabályzatok jellegét:

Miért velünk velünk készíttesse el tűzvédelmi szabályzatát?

A helyi tűzvédelmi sajátosságokat figyelembe vevő, minden fő pontot tartalmazó szabályzatot készítünk Önnek 28 éves szakmai tapasztalatunkkal.

Forduljon hozzánk, ha:

 • Vállalkozásának is szüksége van Tűzvédelmi Szabályzatra,
 • Szeretné megelőzni a baleseteket,
 • Szeretne megfelelni a törvényi követelményeknek,
 • El akarja kerülni a tűzvédelmi bírságot.

Ha Tűzvédelmi Szabályzatának elkészítését tapasztalt szakemberre bízná, vegye fel velünk a kapcsolatot!

Ajánlatkérő személy neve*:
Cég neve*:
E-mail cím*:
Telefonszám:
Üzenet*:
Mellékletek csatolása:


A *-gal jelölt mezőket mindenképp töltse ki!
Adatait bizalmasan kezeljük. Harmadik félnek nem adjuk ki.