magyarenglish
LinkedIn
1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 117.
+36 1 350 0967
info@eusynchronic.hu

MUNKAVÉDELEM

Mi a munkavédelem?

A munkavédelem az egészséges munkakörülmények és a balesetmentes munkakörnyezet kialakításával, fenntartásával és fejlesztésével foglalkozó szakterület. Előbbivel a munkavédelem egyik nagy területe, a foglalkozás-egészségügy, míg utóbbival másik területe, a munkabiztonság foglalkozik.

Követelményrendszerét a munkavédelmi törvény szerint az állam határozza meg, szigorú jogszabályi előírások mentén. A törvény hatálya kiterjed minden szervezett munkavégzésre, a szabályok betartásáért pedig a munkáltató felel.

A munkavédelmi feladatok típusai

Ahogyan az weboldalunk legördülő menüsorából is látható, a munkavédelmi feladatok igen sokrétűek. A feladatok egy része eseti vagy időszakos (pl. munkavédelmi szabályzat, oktatás, üzembe helyezés), másik része rendszeres gondozást igényel (pl. dokumentumkezelés, nyilvántartások).

A kisebb cégeknél a munkavédelmi feladatok adottak, a jogszabályokat azonban nehéz átlátnia egy cégvezetőnek, emiatt a feladatok belső ellátása kockázatos lehet. Nagyobb cégek esetében a feladatok még inkább összetettek, ráadásul, ha a munkavállalók száma eléri az ötvenet, akkor munkavédelmi felelőst is ki kell jelölni az adott cégnél, ez a szerepkör pedig már végzettséghez kötött.

A feladatellátás azonban megoldható kiszervezett (outsourcing) formában is. Cégünk pontosan így kíván Önnek segítséget nyújtani: ahelyett, hogy a munkavédelmi jogszabályok értelmezésével, követésével bajlódna, kérjen inkább tőlünk segítséget, és mi készséggel vállaljuk a munkavédelmi feladatok ellátását, eseti vagy folyamatos megbízás formájában.

Egy külső munkavédelmi szaktanácsadó segítségével:

 • Biztosítható a jogszabályi védettség,
 • Minimálisra csökkenthető a balesetek kockázata,
 • Minimálisra csökkenthető a munkahelyi balesetek által okozott munkaidő kiesés,
 • Adminisztrációs költségeket takaríthat meg,
 • Növelheti munkavállalói biztonságérzetét,
 • Gazdasági előnyre tehet szert.

A feladatellátás a gyakorlatban úgy működik, hogy diszponálunk Önökhöz egy (vagy több) megfelelő kompetenciával, tapasztalattal és képzettséggel rendelkező munkavédelmi szakembert, aki el fogja látni a „munkavédelmis feladatokat”, azaz többek közt:

 • A helyszíni jelenlétek során rendszeres szemléket tart a hiányosságok feltárására, melyeket dokumentál, és megoldási javaslatokat készít;
 • Elkészíti a szükséges szabályozásokat, kockázatértékeléseket, oktatási anyagokat;
 • Megtartja az időszakos munkavédelmi oktatásokat a dolgozók részére;
 • Figyelemmel követi az egyes felülvizsgálatok, karbantartások esedékességét, és lejáratuk előtt jelez az illetékeseknek;
 • Vezeti a munkavédelmi nyilvántartásokat;
 • Munkahelyi baleset esetén elvégzi a balesetek kivizsgálását, a jegyzőkönyv elkészítését és a hatósági adatszolgáltatást.
 • Jogszabályi ismeretek birtokában folyamatosan szakmai tanácsokkal látja el Önöket, a hatósági ellenőrzések során pedig felkészülten tudja képviselni a céget a felügyelőkkel szemben.

Szolgáltatásunkat mindig az Ön igényeire szabjuk. A munkavédelmi feladatellátás szakmai tartalma tetszőlegesen módosítható a tevékenységüknek megfelelő egyedi és aktuális igények szerint.

Miért érdemes hozzánk fordulnia?

 • Kiterjedt szakembergárdánkból kifejezetten az Ön munkavédelmi feladataira, problémájára szakosodott munkatársakat diszponálunk,
 • Gyorsan, precízen, megbízhatóan és ügyfélbarát árakon dolgozunk,
 • Munkavégzésünk során egyszerre vesszük figyelembe a gyakorlati biztonsági szempontokat és a hatósági elvárásoknak való feltétlen megfelelést,
 • Szakmai felelősségbiztosítás mellett, garanciával dolgozunk,
 • 28 éves szakmai tapasztalattal a hátunk mögött nincs az a felmerülő munkavédelmi probléma vagy feladat, melyre ne tudnánk hatékony megoldást kínálni.
 

Ha munkavédelmi feladataihoz külső szakember segítségére van szüksége, vegye fel velünk a kapcsolatot, vagy kérjen tőlünk ajánlatot!
 

Mérhetőségen alapuló szolgáltatási folyamatunk

A munkavédelem területén történő folyamatos feladatellátást cégünk egy egyedi, mérhetőség fókuszú szolgáltatási folyamat mentén végzi. A mérhetőséget folyamatunk különleges eleme, cégünk Benchmarking Alapú Jogszabályi Audit módszere biztosítja, melynek segítségével számokban kifejezhetővé válik az Ön szervezetének folyamatunk előtti és az azt követő végállapota, a munkabiztonság és a jogszabályi megfelelőség szempontjából.

 

1.

Munkavédelmi Benchmarking Alapú Jogszabályi Audit, százalékos értékelés

Kiindulópontunk a felméréskor a munkavédelemre vonatkozó kérdéssor megválaszolása, a válaszok összesítése, és az eredmény kiértékelése. A százalékosan kifejezett érték megmutatja a munkavédelemre vonatkozó jogszabálybiztonság jelenlegi szintjét az adott helyen.

2.

A munkavédelmi teendők prioritásának meghatározása, stratégiai terv

Valamennyi munkavédelmi hiányosság felszámolását ütemezzük egy rövid, közép és hosszú távú tervezésben. A súlypontozás alapja a kiszabható munkavédelmi bírságok mértéke, vagy a fokozottan veszélyt jelentő mulasztások foka. A munkabiztonsági stratégia kialakításával máris egy jogszabályi kötelezettségnek teszünk eleget.

3.

Az időszakos mérések, gépvizsgálatok elvégzése

Érintésvédelmi mérések, időszakos biztonsági felülvizsgálatok, munkakörnyezeti vizsgálatok (zaj, megvilágítás, levegőszennyezettség), valamint a munkaeszközök üzembe helyezése, kötelező felülvizsgálata. Ne múljon ezen, hogy egy káreset bekövetkeztének anyagi, erkölcsi felelőssége Önt terhelje! És itt van még egy nyomós ok: bizonyos mérési adatok kötelező elemei a kockázatértékelési dokumentumoknak.

4.

Munkahelyi kockázatértékelés, szabályzatok elkészítése, hatályba léptetése

Miután az első számú vezető van felelőssé téve minden munkabiztonsággal kapcsolatos rendelkezés hatályba léptetéséért, fontos tudni, hogy ezek a belső szabályozások rendkívüli jelentőséggel bírnak. Sokan ezt már csak akkor érzékelik, ha pl. baleset, vagy káreset történik, mert az okok feltárásának első vizsgálati pontja, hogy a szabályozás és azok szabályszerű oktatása rendben történt-e. A munkavédelem legfontosabb dokumentumai: a munkahelyi Kockázatértékelés, a Munkavédelmi Szabályzat, Mentési Terv. Ezekben rögzítjük az előírt munkabiztonsági kötelezettségeket, konkrét munkakörökhöz rendelve, ezért elengedhetetlen a bennük leírtakat minden munkavállalóval megismertetni. Ha ezek szabályosan megtörténnek, mulasztási felelősség nem terheli a vezetőt. Érvényüket, hatályukat mindenkor szinkronba kell hozni az aktuális jogszabályokkal.

5.

Az elkészült munkavédelmi szabályzatok oktatása, szakszerű dokumentálása

A munkavédelmi szabályzatok tartalmának megismertetése az egyetlen mód, hogy a feladatokat tudatosítani lehessen az érintettekkel. Onnantól tudják követni az azokban lévő iránymutatást. A munkavédelmi oktatási tematikát testre szabottan kell összeállítani. Később fontos jelentőséggel bír az újonnan belépők kötelezően előírt oktatásakor.

6.

Munkabiztonsági dokumentációs és nyilvántartási rend kialakítása és működtetése

Miután minden szükséges dokumentum elkészült, a szabályzatok oktatásra kerültek, már ki lehet alakítani a nyilvántartás rendszerét. Így minden könnyen megtalálható. Pl., ha történetesen egy ellenőrzés procedúrája zajlik, vagy mérési adatokra lenne szükség, vagy karbantartáshoz szükséges üzembe helyezési dokumentumra. Ha a szükséges munkavédelemmel kapcsolatos nyilvántartások felvezetésre kerülnek, már csak a megfelelő személyre van szükség a gondozásukhoz.

7.

A munkavédelmi ellenőrzési rend kialakítása és működtetése

Nemcsak a munkavédelemre vonatkozó jogszabályi követelmény miatt, hanem a munkabiztonsági színvonal megőrzése és fenntartása miatt is szükségesek a rendszeres belső munkabiztonsági ellenőrzések. Ezeknek a munkavédelmi ellenőrzéseknek van egy jogszabályokban rögzített, cégtípusokra szabott periódusa. A munkavédelmi bejárásokról szabályosan írásos feljegyzés készül, így egy nemmegfelelőségnek nyoma lesz, kezelése határidőt kap.

8.

Ismétlődő Benchmarking Alapú Jogszabályi Audit, százalékos értékelés, fejlődési index

Az a munkabiztonsági kultúra, amely a világ vezető cégeinél már kialakult, valamire rámutat: a munkavállalók és környezetük biztonsága a legbiztosabb befektetés ahhoz, hogy egy gazdálkodó szervezet stabilan álljon bármely gazdasági környezetben. Az általunk kidolgozott jogszabályi audit munkavédelmi eleme egy olyan fejlődési spirált nyithat meg az Ön számára, amely a legkiválóbb munkabiztonsági kultúrák felé tart. Ennek alapja egy egyszerű logikai elv: megtervezzük a munkavédelmi hiányosságok felszámolását, majd lépésről lépésre haladunk a statégiai tervünk mentén, közben pedig lemérjük a változást.


Ha munkavédelmi feladatai ellátásához tapasztalt szakemberre van szüksége, vegye fel velünk a kapcsolatot!

Ajánlatkérő személy neve*:
Cég neve*:
E-mail cím*:
Telefonszám:
Üzenet*:
Mellékletek csatolása:


A *-gal jelölt mezőket mindenképp töltse ki!
Adatait bizalmasan kezeljük. Harmadik félnek nem adjuk ki.