magyarenglish
LinkedIn
1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 117.
+36 1 350 0967
info@eusynchronic.hu

MUNKAVÉDELEM >  

Munkavédelmi oktatás

A munkavédelmi oktatás célja és feladata

A munkavédelmi oktatás célja a munkavállalók egészségének megóvása és munkaképességének megőrzése a munkavégzés közben. Ehhez nyújt segítséget a munkavédelem oktatás, ahol a dolgozók megismerik a munkakörükhöz szükséges munkavédelmi ismereteket.

Az oktatás után már felkészültek lesznek a biztonságos munkavégzésre, és a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések megelőzésére.

A munka- és balesetvédelmi oktatás megtartására/megtartatására a munkáltató kötelezett.

 • Az oktatás gyakorisága sokakat érdekel. Az oktatást évenként meg kell ismételni.
 • Az új belépőket előzetes oktatásban kell részesíteni, valamint
 • minden esetben a munkavédelmi oktatási naplóban dokumentálni kell az oktatást.

Az oktatásra vonatkozó jogszabály

1993.évi XCIII. tv. 55. § (részlet)

„A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló

a) munkába álláskor,

b) munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,

c) munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,

d) új technológia bevezetésekor

elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként - a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve - meg kell ismételni. Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni.

A bekezdésben előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható.”

Az oktatást ellenőrző hatóságok

A munkavédelmi oktatások megtörténtét az illetékes munkavédelmi hatóság ellenőrzi.

Munkavédelmi oktatás anyaga

Az oktatás alapja a helyi munkavédelmi szabályozás. A munkavédelmi oktatási anyag 28 éves oktatási tapasztalatunk és a hatósági elvárások alapján alakult ki. Az oktatás rövid tartalmi vázlata:

 • a munkáltató jogai/kötelezettségei, felelőssége,
 • a munkavállalók jogai/kötelezettségei,
 • a munkavégzés személyi, tárgyi, szervezési feltételei,
 • munkabalesetekkel, orvosi vizsgálatokkal kapcsolatos tudnivalók,
 • munkabalesetekkel kapcsolatos kártérítés szabályai,
 • kézi anyagmozgatás szabályai,
 • egyéni védőeszközök használata,
 • az alapvető magatartási biztonsági szabályok a munkahelyen,
 • az aktuális munkakörök kockázatai.

Miért minket kérjen fel az oktatás megtartására?

Mert az oktatást megbízható szakmai garanciával felkészült szakembereink végzik.

A cégénél esetlegesen felmerülő kellemetlenségek és baleseteket megelőzésére színvonalas, projektoros oktatást kínálunk.

Ha éppen esedékes Önöknél az évenkénti tűz és munkavédelmi oktatás, és szeretné nyugodtan várni a munkavédelmi felügyelőket, forduljon hozzánk segítségért!

Ajánlatkérő személy neve*:
Cég neve*:
E-mail cím*:
Telefonszám:
Üzenet*:
Mellékletek csatolása:


A *-gal jelölt mezőket mindenképp töltse ki!
Adatait bizalmasan kezeljük. Harmadik félnek nem adjuk ki.