magyarenglish
LinkedIn
1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 117.
+36 1 350 0967
info@eusynchronic.hu

KÖRNYEZETVÉDELEM >  

Környezetvédelmi nyilvántartások vezetése

Szükségesen elvégzendő feladatok veszélyes hulladék esetén

Veszélyes hulladéknak tekintendő minden olyan hulladék, amely a 2000. évi XLIII törvény 2. számú mellékletében felsorolt tulajdonságok (veszélyességi jellemzők pl.: robbanó, oxidáló, mérgező, fertőző, környezetre veszélyes, stb.) közül eggyel vagy többel rendelkezik, illetve ilyen anyagokat vagy összetevőket tartalmaz, eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelent.

A veszélyes hulladék termelője köteles a keletkezett veszélyes hulladék sorsát szoros elszámolásban nyilvántartani és arról a környezetvédelmi hatóságnak adatokat közölni. A veszélyes hulladék nyilvántartást 10 évig meg kell őrizni.

Nem veszélyes (pl. kommunális-, hasznosítható- és inert) hulladék(ok) keletkezése esetén

Minden cég, gazdálkodó szervezet köteles a keletkező hulladékait gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljogosított hulladékkezelőnek (közszolgáltatónak) átadni.

A 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete alapján a hulladék termelőjének, birtokosának telephelyenként naprakész nyilvántartást kell vezetnie a tevékenysége során képződő hulladék mennyiségéről és fajtánkénti összetételéről. A nyilvántartást nem veszélyes hulladék esetén is a rendelet szerinti adattartalommal kell vezeti.

Veszélyes anyagok és készítmények felhasználása esetén

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény szerint veszélyes anyaggal, illetve veszélyes készítménnyel tevékenységet folytatóknak a felhasznált veszélyes anyagokról nyilvántartást kell vezetniük. A nyilvántartást 5 évig meg kell őrizni. A nyilvántartás elkészítése és vezetése tehát a veszélyes anyagot felhasználó szervezet feladata.

A nyilvántartást veszélyes anyagok és készítmények felhasználása esetén törvény és végrehajtó rendeletei szerinti adattartalommal kell vezeti.

Nyilvántartások vezetését ellenőrző hatóságok

Az illetékes Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) ellenőrzi.

Miért végeztesse velünk környezetvédelmi nyilvántartásainak vezetését?

Cégünk alapításától fogva berendezkedett alapvető környezetvédelmi szolgáltatásra is. Szakembereink környezetvédelmi mérnökök, akik nagy rutinnal kezelik a felmerülő szakmai problémákat. A hulladék nyilvántartás vezetése, a hulladék bevallás elkészítése kellemetlen, de kötelezően előírt feladatok. Ha szükséges, akkor levesszük az Ön válláról a nyilvántartások vezetésének terhét.

Készséggel és tapasztalattal tudunk vállalkozni a hulladék nyilvántartással kapcsolatos dokumentumok kitöltésére.

Ha nyilvántartásainak kezeléséhez tapasztalt szakemberre van szüksége, vegye fel velünk a kapcsolatot!

Ajánlatkérő személy neve*:
Cég neve*:
E-mail cím*:
Telefonszám:
Üzenet*:
Mellékletek csatolása:


A *-gal jelölt mezőket mindenképp töltse ki!
Adatait bizalmasan kezeljük. Harmadik félnek nem adjuk ki.